Smitteverntiltak

 Smittevern tiltak!

Vi ønsker å sikre gode rutiner for smittevern.

▪️Gjøre wudhu hjemme
▪️Ta med eget bønneteppe
▪️Det er påbudt med sokker i masjid
▪️Ingen adgang til syke eller i risikogruppen.
▪️Holde minimum 1 meter avstand
▪️MÅ be på de anviste plasser.
▪️Ingen håndhilsing eller klemming.

Får å ivareta smittevernet til alle besøkende må du registrere deg med navn og telefon nummer ved ankomst.

Vi er pålagt av myndighetene å registrere alle besøkende. Dette gjøres av hensyn til smittesporing.

De ansvarlige forbeholder retten til å avvise personer som IKKE retter seg etter tiltakene.

Det er iverksatt flere smittevernstiltak.  Vi ber om at tiltakene blir respektert slik at Moskeen kan forbli åpent.

Er du forkjølet, har symptomer på luftveisveisinfeksjoner eller er i karantene kan du ikke besøke moskeen, men vi er ønsker deg med glede tilbake så snart du er frisk og ute av karantene.

Er du i risikosonen, med sykdomshistorie ( hjerte og lungesykdom, diabetes, kreft eller høyt blodtrykk) eller syke med feber luftveissymptomer, hoste o. l anbefales heller ikke å besøke oss inntil videre.

Alle som besøker moskeen må utføre wudhu fra hjemmet, da vi ikke har slike fasiliteter åpne grunnet strenge krav til hygiene. Vi ber om at alle som ikke er i samme husstand sitter med minst 1 meter avstand.

Vi har ikke anledning til å slippe inn flere enn 50 stykker i moskeen.

  1. Antibac benyttes etter ankomst.
  2. Alle må utføre wudhu fra hjemmet, da vi ikke har slike fasiliteter åpne grunnet strenge krav til hygiene.
  3. Alle må ha med eget bønne teppe, bønne lue, tasbih, Koran og hansker, ellers kan du ikke komme inn.
  4. Holde avstand minst 1 meter mellom personer som oppholder seg i lokalene og unngå fysisk kontakt som håndhilse osv.
  5. Eldre personer over 65 og barn under 12 år kan ikke delta inntil videre, vi kommer tilbake med opplysninger når det er trygt for disse å besøke moskeen.
  6. Personer med sykdomshistorie ( hjerte og lungesykdom, diabetes, kreft eller høyt blodtrykk) eller syke med feber luftveissymptomer, hoste o. l anbefales heller ikke å besøke oss inntil videre.
  7. Vennligst vis respekt til vakten ved døren
  8. Vi tillater ikke flere enn 50 personer ved hver bønn, da det alltid er andre personer også i bygget.