Fri ved religiøse høytider

Helligdager i Norge følger kristne høytider. For å legge til rette for trosfrihet, har de som ikke er medlemmer av den norske kirke rett til inntil to dager fri i året i forbindelse med religiøse høytider etter arbeidstakerens religion. Hvis religionen har mer enn to høytidsdager som faller på dager som ikke fridag, kan arbeidstakeren velge hvilke av de religiøse høytidsdagene vedkommende vil ha fri.

Skriv ut IRN skjema om :RETT TIL FRI I FORBINDELSE MED RELIGIØS HØYTID