GMSN NYTT

Eid-ul-Fitr 10 April 2024

Eid bønn 1 : Kl 9.00, Eid bønn 2 :Kl 10.00 (Urdu khutba 30 min før Jamat)

Støtte moskeen gjennom bidrag

For bankoverføringer, vennligst benytt kontonummer 6073-05-21947. Alternativt kan du gi ditt bidrag gjennom Vipps ved å bruke nummeret #114674. Vi takker på […]

Zakat ul fitr/ Fitrana

Minimum 100 kr pr person beløpet skal gis før man utfører Eid – bønnen.

Dars e Quran hverdag i hele Ramadan

Av Imam Dr Arshad Zia Sahib og Mufti Mohammad Zubair Tabassum Sahib

IRN Bønn -appen

App prosjektet, ledet av IRN sammen med medlemsmoskeer og samarbeidspartnere (ICC) og Det Islamske forbundet (Rabita). Funksjoner: * Alarm på når bønnen […]

§ 12-15. Religiøse høytider

Rett til permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov 13. juni 1969 nr. 25 […]

Planlegger dere bryllup?

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 […]