GMSN SKOLE INNMELDINGSKJEMA

Vennligst skriv inn din epost, så vi kan følge opp med deg.
Fødselnummer av elev
Gutt eller jenter
Far eller mor
Lever den til styre eller send oss på e-post: skole@gmsn.no Vi kontakter deg for en samtale
Forstandere i registrerte Ghousia Muslim Society har lovpålagt taushetsplikt, jf. trossamfunnsloven § 26. Andre ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn bør undertegne en taushetserklæring før de gis tilgang til medlemsregisteret og andre dokumenter med medlemsopplysninger.