Skjemaer

Bli Medlem:

Register deg medlem i Ghousia Muslim Society Norway (nett)

Innmeldingsblankett (pdf) skal fylles og skrives ut og må leveres personlig til Styret.

Er du usikker på hvor du er medlem, så kan du ringe 75 00 75 00 for informasjon.

Utmendlingsblankett (pdf)

Inn og Utmelding fra tros- eller livssynssamfunn må skje skriftlig.

Påmeldingskjema til itikaf (pdf)

GMSN Education:

Skole innmelding-skjema (nett)

Helgekurs skjema (pdf)

Påmeldingsskjema (pdf) på Urdu

 

Fri ved religiøse høytider:

RETT TIL FRI I FORBINDELSE MED RELIGIØS HØYTID (pdf)

 

Skjemaene fylles ut, skrives ut og sendes deretter per post til Trondheimsveien 43,0560 OSLO