Nikah / Vigsel

Planlegger dere bryllup?

UTEN PRØVINGSATTEST GJENNOMFØRES DET  IKKE NIKAH /VIGSEL

Skal du gifte deg, må du sørge for følgene:

1) Søke om prøvingsattest fra skattekontoret.
Forventet behandlingstid er minst 3 til 4 uker. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato.
Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt.

Logg deg på hos skattetaten.no  for prøving av ekteskapsvilkår.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forloverne logge inn her  (på skatteetaten.no) og fylle ut forlovererklæringen elektronisk.
Dere mottar ekteskapsprøvingen digitalt. Skatteetaten anbefaler alle brudepar å benytte den nye innloggingsløsningen.

Vær ute i god tid. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging.

2) ‎ Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Tidspunkt for Nikah- eller vielsestjenste kan avtales når Ghousia Muslim Society Norge har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan dere enten sende til eller levere til forstanderen.

3) Mahar må være på forhånd bestemt. “ekteskapsgave”

4) Brudefamilien og deres to vitner være tilstede.

5) Foreldre, foresatte, slektninger og kamerater kan også være tilstede.

6) Kopi av gyldig legitimasjon til ektepar og to vitner skal leveres.

7) GMSN’s sender prøvingsattest til folkeregisteret.

8) Utskrift av Vigselsattest sendes av folkeregisteret.

Lenker
Ekteskapsloven
Folkeregisteret (Skatteetaten)

Ghousia info. digital løsning for prøvingsattest

Ghousia til deg som vigsler

Ghousia planlegger dere bryllup