Personvernerklæring

Personvernerklæring for Ghousia Muslim Society Norway

 

Behandlingsansvarlig
 Styreleder er på vegne av Ghousia Muslim Society Norway  behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemer; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. kjønn, fødselsdato.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best brukeropplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse kan lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Og ellers i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 Styreleder skal påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@gmsn.no

Organisasjonsnummer:                 971 279 354

Navn/foretaksnavn:                       GHOUSIA MUSLIM SOCIETY

Forretningsadresse:                       Trondheimsveien 43, 0560 OSLO

Kommune:                                       OSLO

Postadresse:                                    Postboks 9099 Grønland, 0133 OSLO

Internettadresse:                            www.gmsn.no

Registrert i Enhetsregisteret:      20.02.1995

Daglig leder/ adm.direktør:         Chaudary Ijaz Ahmad

Virksomhet/art/bransje:               Trossamfunn.