Informasjon: inn- og utmeldinger

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Dnk, du eventuelt står oppført som medlem i. Hvis du ringer og ber om innsyn, vil du få tilsendt et brev med opplysninger om hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du eventuelt er registrert som medlem i. Brevet sendes til din folkeregistrerte adresse. Du vil ikke få utlevert opplysningene muntlig på telefon.

Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der du kan be om innsyn i opplysninger om deg selv, er 75 00 75 00.

Brønnøysundregistrene registrerer ikke inn- og utmeldinger i tros- og livssynssamfunnene. Det er ikke mulig å melde seg inn i eller ut av et tros- eller livssynssamfunn ved å henvende seg til Brønnøysundregistrene. Hvis du ønsker å melde deg ut av et tros- eller livssynssamfunn, må du ta kontakt med det aktuelle tros- eller livssynssamfunnet. Dersom du feilaktig står oppført som medlem i et tros- eller livssynssamfunn, må du henvende deg til dette samfunnet for å få ryddet opp.