Helgeskole

HELGSKOLEN

I helg skole vil vi tilby undervisning om Islam på urdu og norsk til barn og ungdommer. Moskeen vil arrangere kurs på ulike nivåer som er tilpasset alle (den enkelte elev.) Pensum vil være tilpasset til urdu undervisning og islam for barn og ungdommer.
2 trinn.

(7år) til 12år). Elevene dels i grupper basert på alder og nivå.

 

3. trinn.

 ungdommer (12år) og oppover vil vi tilby undervisning om islam gjennom forskjellige kurs.

Info:

Kontakt oss for mer informasjon
45 06 26 51