Gmsn Kvinneform avd. Trondheimsveien

GMSN Kvinne og barn forum presenterer

Waqiya Karbala og Shan-e-ahi-e-bayit. Tale på Urdu og Norsk. Søndag 30/9-18 kl:15:00

________________________________________________________________________________________________

 

                       

Jalsa e Miraaj- un-Nabi (FVMH)
søndag den 29/4 -18 Klokken 15:30.
Tema.1.
[Betydning av Natterisen og himmelferden til Profeten Mohammad (FVMH)]
Foredragsholder. Fazila Saffia Batool.
Tema. 2
[Betydning av Måned Sha’ban og (Laylat al-Bara’at)
Natten av frifinnelse og tilgivelse.
Foredragsholder. Fazila Tahira Firdous
Vi avslutter med matservering.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Vi har gleden av å invitere kvinner og jenter (spes. Unge mødre) til kunnskapsrike samlinger som vil foregå hver 1. søndag i måneden frem til Ramadan kl. 15:00 – 17:00. Vi har valgt å samarbeide med Minhaj-ul-Quran og ønsker Fazila Tahira Firdous som foredragsholder. Vår aller første samling søndag 4. feb vil bestå av del 1 med følgende tema: ” Foreldrenes plikter overfor barn i lys av Quran og Hadith”. Vi håper dere vil holde av 4. feb for viktig kunnskap om foreldrenes oppdragerrolle.


GMSNKF Koran undervisning
På ukedager (tirsdag og onsdag ) blir det holdt klasser for innføring i resitasjon av Koranen (tajweed) for Jenter fom (6-år) og oppover.

(Klokken.1530 til 1730)

Kontakt 993 43 583