Konfliktråd

GMSN Konfliktråd

Ghousia Muslim Society Norway`s Konfliktråd er en frivillig tjeneste.
Medlemmene i GMSN jobber frivillig med å gi informasjon, råd, veiledning og hvis nødvendig megling i konflikter.

Meglerne våre har frivillig påtatt seg meglervervet og bruker sin fritid til å jobbe i GMSN`s Konfliktråd. Meglers oppgave er å legge til rette for en konstruktiv dialog mellom partene slik at de kan oppnå felles forståelse for saken eller konflikten, og finne en løsning som de kan enes om.

Våre meglere har taushetsplikt. De jobber med alle typer konflikter enten de arter seg i familien, blant privatpersoner eller samfunnet.

Konfliktråd tilbyr:

 1. Megling i GMSN Konfliktrådet er gratis og frivillig tilbud for partene som ønsker å få hjelp til å løse en konflikt.
 2. Meglerne i GMSN Konfliktråd gir ikke juridisk bistand.
 3. I meglingsmøtet kan partene få snakket ut om saken og finne frem til løsninger de anser hensiktsmessige.
 4. Å kontakte den andre parten for å avklare samtykke til megling.
 5. Ved behov kan det avholdes formøter med partene enkeltvis.
 6. Meglingen blir tilrettelagt og ledet av våre meglere.
 7. Megler skal ivareta partene på en upartisk måte.
 8. Det er lov å ha med seg støttepersoner om ønskelig.
 9. Meglere med språkkompetanse i Urdu og Norsk.Er du i tvil om vi kan hjelpe til med akkurat ditt problem, ta kontakt så svarer vi.

  Kontakt Informasjon:
  Chaudry Mohammad Ashraf : 928 08 793 / 22 68 70 14
  Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.