GMSN Education

Velkommen til et lærerikt undervisningsprogram. Vi ønsker å hjelpe norsk muslimer med å lede et spirituelt liv som er forankret i Koranen, Profeten sunna og de lærdes liv.

Hele undervisningsprogrammet består av Koran undervisning i hverdagene (4 dager i uken + helg skolen) Helg skole vil bestå av undervisning på Urdu og Islamayyat. 
Det blir holdt klasser for innføring i resitasjon av Koranen for alle aldersgrupper f.o.m.1. trinn(6år) og oppover. Helg skole for aldersgrupper 7 til 12 år.

Nye tider for Ghousia Muslim Socitey avdeling Education.

Undervisningen foregår på:

Mandag – Torsdag:         kl.16:00 til 18:00

Helg skole                        kl.12:00 til 16:00

Vennligst henvend deg til styre eller Imam sahib for mer informasjon eller påmelding.

Innmeldingsskjema på Urdu

Innmeldingsskjema på norsk