GMSN Kvinneforum

GMSNKF MÅL!                                                                                                                                         

GMSNKF er en frivillig kvinne og jente gruppe og er en del av Ghousia Muslim Soceity verdier som gir et riktig og fredelig bilde av den sanne Islam.

Å opprettholde / videreføre islamske verdier og skape kjærlighet for Allah (SWT). Det aller viktigste er styrker forhold til Allah (SWT) og den hellige Profeten (fred være med Ham).

Å arbeide med å heve kompetansen om islam blant våre kvinner slik at de bedre kan kjenne sine rettigheter og plikter innenfor islam og norske samfunn.

Å oppdra barna våre på beste mulig måte. Våre barn er vår fremtid.

Å aktivisere kvinnene og barn til å delta i ulike arrangementer. For eksempel delta i å resitere Naat, holde foredrag.

Delta i planlegging av arrangementer og andre aktiviteter i Moske.

Ønsker du å bli en del denne gruppen er det bare å ta kontakt, vi svarer så raskt som mulig, Insha’Alla.

kf@gmsn.no/ eller telefon 993 43 583