Beregning av bønnstider

Beregning av bønnstider/ Astronomiske måling

Muslimer utfører fem bønner om dagen. Hver bønn er gitt en bestemt foreskrevet tid der den må utføres. Dette dokumentet beskriver kort disse tider, og forklarer hvordan de kan beregnes matematisk.


Definisjoner

For å bestemme den nøyaktige tidsperioden for hver bønn (og også for fasting), må vi bestemme ni tidspunkter per dag. Disse tider er definert i følgende tabell:

Tid Definisjon
Imsak Tiden for å slutte å spise Sahur (for fasting), litt før Fajr.
Fajr Når himmelen begynner å lyse (daggry).
Soloppgang Tiden der Solens første del kommer over horisonten.
Dhuhr Når Solen begynner å avta etter å ha nådd sitt høyeste punkt i himmelen.
Asr Tiden når lengden på objektets skygge når en faktor (vanligvis 1 eller 2) av lengden på objektet selv, pluss lengden på objektets skygge ved middagstid.
Solnedgang Tiden hvor solen forsvinner under horisonten.
Maghrib Snart etter solnedgang.
Isha Tiden der mørket faller og det er ikke spredt lys i himmelen.
Midnatt Gjennomsnittlig tid fra solnedgang til soloppgang (eller fra Maghrib til Fajr, i enkelte tankeskoler).

*. kilder og beregning hentet fra Wikipedia.

Beregning av bønnstider

For å beregne bønnene for et gitt sted, må vi vite bredden (L) og lengden (Lng) av stedet, sammen med den lokale tidssonen for den plasseringen. Vi får også tidssammenligningen (EqT) og deklinasjonen av Solen (D) for en gitt dato ved hjelp av algoritmen.

 

Les her for mer informasjon om hvordan du beregner de ovennevnte tider matematisk for et sted hvis koordinatene til stedet er kjent.