Fredagsbønn

Khutba

Khutba begynner 45 minutter før ṣalāt al-jum'ah

Fredagsbønn

kl. 13:00 (23/11-18 -04/01-19)