Foreldrenes plikter overfor barn i lys av Quran og Hadith

Vi har gleden av å invitere kvinner og jenter (spes. Unge mødre) til kunnskapsrike samlinger som vil foregå hver 1. søndag i måneden frem til Ramadan kl. 15:00 – 17:00. Vi har valgt å samarbeide med Minhaj-ul-Quran og ønsker Fazila Tahira Firdous som foredragsholder. Vår aller første samling søndag 4. feb vil bestå av del 1 med følgende tema: ” Foreldrenes plikter overfor barn i lys av Quran og Hadith”. Vi håper dere vil holde av 4. feb for viktig kunnskap om foreldrenes oppdragerrolle.

Vel møtt!