Felleserklæring om start av Ramadan 1440H og øvrige datoer (2019-2020)

Posted

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge avholdt et møte den 21.02.19 hos Central Jamat-e- Ahle Sunnah.

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har som oppgave å implementere” Hijrikalender-avtalen” i Norge. I følge denne avtalen har Imamkomiteen ansvar for å fastsette og annonsere månedstart og islamske høytidsdager for muslimer i Norge. (www.irn.no)