Døden i Islam “En verdig slutt på livet”

Posted

Al-Khidmat presenterer kurs i samarbeid med GMSN.
Gjennomgang av:
Ghusl (Renselse), Janazah (Begravelse)
Fredag 11/05-18 etter fredagsbønn