Fredagsbønn

Khutba

Khutba begynner 45 minutter før ṣalāt al-jum'ah

Fredagsbønn

kl.15:30